POLON-ALFA - Полша


DOP 6001

Цена: 632 лв

Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в
зависимост от призматичния рефлектор.


E39-R8

Цена: 54 лв

Призматичен рефлектор 50м


4XE39-R8

Цена: 235 лв

Призматичен рефлектор 100м


FT-40

Цена: 79 лв

Филтър за настройка на чъвствителността на DOP 6001