KOНВЕНЦИОНАЛНИ ДАТЧИЦИ Teletek Electronics - България


SensoMAG F10

Цена: 17 лв

Термичен максимален детектор A2/S, праг 62ºС, 35m², ≤50μA. LED индикация с 360°
видимост. EN54 - 5.


SensoMAG R20

Цена: 17 лв

Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58ºС, 35m², ≤50μA. LED
индикация с 360° видимост. EN54 - 5.


SensoMAG S30

Цена: 18 лв

Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50μA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7.


SensoMAG M40

Цена: 35 лв

Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50μA. ED индикация с 360°
видимост. EN54 - 5/7.


SensoMAG B24

Цена: 4 лв

Стандартна основа SensoMAG


SensoMAG B12

Цена: 11 лв

Релейна основа 12V SensoMAG


SensoMAG DB

Цена: 2 лв

Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12


PUO-35 (UV)

Цена: 611 лв

Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 17 VDC - 24 VDC,
консумация < 100 μA в алармено състояние 20 mA


G-33

Цена: 35 лв

G-33 основа за PUO-35Ex, PUO-35 (UV) пламъчен детектор


MCP50

Цена: 19 лв

Ръчен пожароизвестител с несменяемо (нечупливо) стъкло. EN54 - 11.


MCP50 IP67

Цена: 146 лв

Ръчен пожароизвестител за външен монтаж с несменяемо (нечупливо) стъкло. IP 67. EN
60529.


MCP cover set 5

Цена: 12 лв

Прозрачен предпазител за ръчен пожароизвестител (5 бр. във комплект)