Конвенционални пожароизвестителни системи


Конвенционални пожароизвестителни контролни панели Sigma CP

Конвенционални   панели Sigma CP

Две, четири и осем известителни зони, стандартни, програмируеми пожароизвестителни контролни панели, проектирани в съответствие с BS EN54-2 и BS EN54-4 стандарти, подходящи за изграждането на малки конвенционални пожароизвестителни системи, изискващи надеждна работа и отлично качество.

 • изпитани в пълно съответствие с BS EN54-2 и BS EN54-4 стандарти
 • 2,4 и 8 пожароизвестителни зони
 • отговарят на изискванията на BS5839: Part 1: 2002
 • възможност за включване в системата на рипитерни (повторителни) панели и разширителни платки
 • възможности за програмиране чрез лесни панелни менюта
 • програмируемо време на закъснение на звуковите оповестители
 • възможност за конфигуриране на звуковите оповестители
 • закъснение на звуковите оповестители в дадена зона при алармен сигнал подаден от автоматични пожароизвестителни детектори
 • закъснение на звуковите оповестители в дадена зона при алармен сигнал подаден от ръчни пожароизвестители
 • избор на Взривозащитена бариера от зоната
 • самовъзстановяващи се зони
 • “Тиха” зона
 • закъснение на входа за зоната
 • проста конструкция
 • лесен монтаж
 • съвместимост с широка гама пожароизвестителни устройства
 • два наблюдаеми изхода за звукови оповестители
 • захранващ блок 3 Amp
 • допълнителен захранващ терминал

Fighter MP Конвенционален пожаро известителен и пожаро гасителен контролен панел

Fighter MP Конвенционален пожаро известителен и пожаро гасителен контролен панел с разширени функции и бъс технология

 • интуитивно управление на пожароизвестителния и гасителен панел чрез групи от менюта
 • 4-жична бъс технология осигурява гъвкавост и оптимизиране на разходите за инсталация при разширяване на системата
 • зоново разширяване: 8 до 72 конвенционални зони чрез бъс модули, 8 зони на модул
 • крос зонинг позволяващ работата на пожароизвестителния контролен панел Fighter като пожарогасителен: до 18 гасителни зони. Системата използва 4 зони и 4 релета, за да осигури надеждно откриване на алармено събитие и да активира релейните изходи, което главно се използва при гасителни системи. Всяка група от 4 зони на всеки модул и кореспондиращите им релета могат да бъдат програмирани като гасителна зона
 • разширяемост на изходите: 8 до 72 релейни изхода чрез модули с по 8 наблюдаеми релейни изхода. Когато зоната е в алармено състояние се активира 24 VDC релеен изход
 • LCD клавиатури за наблюдение, работа и програмиране на системата: Възможност  да използвате клавиатурните модули като репитри. До 8 клавиатури може да бъдат добавени в системата.
 • два наблюдавани релейни изхода за сирени при обща аларма, 24VDC/1A
 • 1 изход за главна грешка(не се наблюдава), 3А сух контакт. Активира се при детекция на грешка в системата
 • разширяемо захранване: до 16 наблюдаеми захранващи модула може да бъдат свързани към разширителните модули. Системата напълно следи статуса на АС захранването, свързаните батерии.  Захранването е сертифицирано по EN54-4.
 • вграден комуникатор: Интерфейса за телефонна линия осигурява изпращане на информация за събитията към Централизиран мониторинг. Формата на комуникация е Contact ID
 • автоматична детекция на модули (релета, зонови и клавиатурни модули): Лесна идентификация на модули чрез механизъм за селекция от клавиатурите и статус LED на устройството(избора на модул, ще активира специфично премигване на статус индикатора на избраното устройство).
 • независимо байпасиране на зонови входове и релейни изходи
 • Intellizone функция(за потвърждение на аларменото събитие): Система, която осигурява потвърждение на алармено събитие преди да се активира алармата на системата. Подпомага за избягване на фалшиви аларми като комбинира и сравнява едновременно сигнали о различни зони на детекция. Може да се активира за определени зони и да има общо или по зоново групиране.
 • режим на работа Ден/Нощ: Може да намалите фалшивите аларми през определени часове от деня чрез Intellizone функцията. Например може да активирате този режим за зоните, в които през деня се пуши.
 • 3 опции за обща евакуация: Системата може да активира обща евакуация при натискане на ръчен пожароизвестителен бутон или/и клавишна комбинация на клавиатурите или/и гасителните зони.
 • Walk Test: Потребителя може да активира тест от контролния панел. По време на теста ръчно активира всеки детектор и за потвърждение на алармената детекция се задействат сирените за кратък период и системата автоматично се рестартира. Процедурата по активиране се повтаря за всички детектори, за да се потвърди доброто работно състояние на системата.
 • LOG (списък със събития): Контролният панел Figther съхранява в паметтъ си записи за последните 1000 събития.
 •  Serial (RS232) свързване за наблюдение, работа и програмиране на системата чрез софтуер Fighter ProVision и модул FRS-232.
 • отдалечено наблюдение, работа и програмиране на системата чрез свързване на FRTCP/IP (опционален TCP/IP модул) иFighter Pro Vision софтуер.
 • сертифициран според Европейските директиви ΕΝ 54-2:1997/Α1:2006/AC:1999, ΕΝ 54-4:1997/Α2:2006/AC:1999 & ΕΝ 12094-1:2003 (пожарогасене). Европейски сертификат за съответствие No. 123-CPD-0308 от 2 Юли 2012.
 • Характеристики:

Захранващо напрежение-110-130 VAC или 220-240 VAC

Захранващо напрежение по бъс линията-24VDC

Ток при 24Vdc за всеки захранващ модул 1.8 A

Консумация на основния модул на контролния панел в състояние на готовност 112 mA

При аларма -350 mA

Консумация на зонов разширител в състояние на готовност-60 mA

При аларма-220 mA

Консумация на релеен разширител в състояние на готовност -40 mA

При аларма-230 mA

Консумация на клавиатурите в състояние на готовност-25 mA

При аларма-110 mA

Спомагателен изход -24VDC +/- 10%, 800 mA max, ограничен по ток, наблюдаван изход

Акумулаторни батерии-2x 12V, 7Ah

Напрежение на зоновите входове-16.3 VDC ±10%, 0,5 V max ripple voltage

Състояние на рестарт на зона-0,5 VDC max напрежение, продължителност 3,1 sec

Максимална консумация на детектори в зона при състояние на готовност-15 mA

Изходи за сигнални устройства – сирени, флаш лампи-24VDC ±10%, 1A max, наблюдаван и самовъзстановяващ

Релейни изходи за грешка-Сух контакт (NO/NC) 30 VDC, 3 Amps

BUS система-4-жична RS485 bus система

Максимална дължина на бъс линията-1200m, при използване на стандартни RS485 кабели

Зони на основната платка-8 зони (конфигурируеми като 8 нормални зони, 8 intellizones, 2 групи за крос-зониране)

Зонови разширители-До 8 разширителя с по 8 зони всеки (общо 72 зони с основния панел)

Релейни разширители-UДо 9 разширителя с по 8 релета всеки (общо 72 релейни изхода)

Разширителни клавиатури - до 8 клавиатури

Комуникатор - вграден DTMF комуникатор с поддръжка на Ademco C.I.D. format

Задаване на адрес на разширителните модули - адресируеми разширителни модули. Адреса се задава

Работна температура/ влажност - Клас A температурен обхват: -5о до 40 о°C. Влажност: 5 до 95% RH, без конденз

Терминали за свързване - всички терминали приемат от 12 до 18 AWG (0.75 до 2.5 кв. mm)

Размери (ВxШxД [cm])Основен модул: 31 x 45 x 9 (Fighter MP/MPR, KZRPS, KZPS, KRPS, ZRPS, ZPS)
Разширителни модули (малка кутия): 17 x 32 x 5 (модели EKZ, EKR, EXZ, EXR)
Самостоятелна LCD клавиатура KSDA: 15,5 x 11 x 2,82 x 5

 


Конвенционални Пожароизвестителни Панели Matrix 2000

Matrix 2000

Серията Конвенционални Пожароизвестителни Панели Matrix 2000 се изгражда на базата на два основни компонента (основни платки) от 4 и 8 зони. Тези компоненти, в комплектация с 8 зонови разширителни модули, осигуряват надеждно решение за всяка инсталация, където е необходим Пожароизвестителен панел с 4, 8, 12, 16, 20 или 24 зони.

Серията Конвенционални Пожароизвестителни Панели Matrix 2000 е напълно съобразена с изискванията за изграждане на Конвенционална Пожароизвестителна инсталация и дори повече, предлага се и възможност за контрол и Пожарогасене.
Предлаганите от Matrix 2000 решения, често могат да бъдат намерени само при големите и скъпи системи. Сред по-важните функции са:Напомняне за провеждане на седмичен тест – Intellizone – Пешеходен тест – Автоматична евакуация след задействане на зона – Закъснение на локални сирени – Кросзонинг функция – Свързване до 8 рипитера, чрез RS-485 порт (опция) – Свързване и контрол на системата, локално от компютър, чрез RS-232 серийна връзка (опция) – Свързване на панела, чрез TCP/IP модул в LAN или WAN мрежа (опция) – Специален Софтуерен пакет за контрол и мониторинг на системата от локален или дистанционен компютър (LAN – WAN)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • брой зони 4, 8, 12, 16, 20, 24
 • брой детектори на зона 20
 • основно захранване 220 VAC 50Hz
 • захранване Превключваемо 27,6 V 3A
 • работно напрежение 24 V DC
 • акумулаторни батерии (не са включени в комплекта) 2 X 7AH
 • основна сирена 1 × 3A сиренен изход с предпазител
 • зонови сиренни изходи Независим 0,5A сиренен изход с предпазител за всяка зона.
 • трябва да се използват релейни разширителни модули MER-8 или MER-4.
 • изход при неизправност Включване на Зумер и освобождаване на релета (NO, COM, NC)
 • входяща защита IP 30
 • работна температура От -5 до +40O C
 • зонова EOL съпротивление 4K7
 • съпротивление на контролируемите изходи 4K7
 • съпротивление при аларма 51 up to 1KOhm
 • съпротивление при неизправност 0 up to 50Ohm, short-circuit 9KOhm and up, open circuit
 • съпротивление при свален от основата детектор 1 KOhm up to 2 KOhm
 • конструкция Кутия: 1,2mm заварена листова стомана Панел за управление: Пластмаса, със силиконова клавиатура
 • размери (В х Ш х Д) 4 и 8 зонов панел – 31х45х9(см); 12 и 16 зонов панел – 48х45х9(см); 20 и 24 зонов панел – 65х45х9(см)
 • цвят Сив

 


Конвенционален пожароизвестителен контролен панел K3000

Конвенционален  панел K3000

Серията К3000 Конвенционални Пожароизвестителни Контролни Панели се предлага във варианти с 12 и повече известителни зони, предоставяйки пълния набор от възможности, характерни за конвенционален пожароизвестителен панел.

 • отговарят на изискванията на BS5839:Част 4: 1988
 • 12 – 48 зони стандартно (повече зони – при запитване)
 • изходи – общи за аларма и повреда
 • гарантирана непрекъснатост на линията дори и при демонтиран автоматичен известител
 • Remote signal contact and isolate
 • „one man” тест по зони
 • избор на зона при работа с взривозащитени устройства
 • зонови изходи със сухи контакти
 • възможност за изолиране на зоната
 • съвместим с повечето конвенционални детектори
 • възможност за включване на допълнителни звукови платки за втора степен на аларма

 


Зонови и релейни разширители за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter

Зонови и релейни разширители

PH.ZE.FIT.08 Зонов разширител за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter (PCB)

 • разширява капацитета на пожароизвестителния контролен панел с 8 зони
 • зонови терминиращи резистори: 4,7Κ / 0.5W
 • консумация в режим на готовност: 60mA
 • автоматична детекция на модула при свързане към инсталацията
 • свързване с всички модули в системата чрез RS-485 BUS

PH.RE.FIT.08  Релеен разширител за пожароизвестителни/ пожарогасителни контролни панели Fighter (PCB)

 • работно напрежение: 27.5 Vdc от бъс терминалите
 • разширява капацитета на пожароизвестителния контролен панел с 8 релейни изхода
 • зонови терминиращи резистори: 4,7Κ / 0.5W
 • консумация в режим на готовност: 85mA
 • наблюдавани, релейни изходи с предпазител 1.5A
 • свързване с всички модули в системата чрез RS-485 BUS

Fighter FRTCP-IP

TCP/IP - RS232 комуникационен модул за пожароизвестителни/ пожарогасителни системи Fighter

FRTCP-IP се свързва директно към контролния панел Fighter. Осигурява пълен достъп и контрол над панела в реално време, локално чрез серийния порт RS232 или чрез интернет (TCP / IP) на компютър със специализираният Fighter ProVision софтуер.

Програмирането на комуникационните параметри на модула FRTCP-IP се извършва от менюто на всяка свързана към системата клавиатура Fighter.

 • захранване-10 pin конектор
 • 5VDC or 12-24 VDC-2 посочен терминален блок-12-24VDC
 • консумация - 250mA MAX
 • комуникационни портове - Ethernet, Serial RS232
 • заземяване-50 V
 • конектор - Female D9
 • пълна галванична изолация
 • конектор-RJ45
 • тип на Ethernet връзката-10/100 Mbps
 • LED индикатори
 • захранване - светва, когато модула е захранен
 • грешка - обозначава, че напрежението е повече от 50 V
 • LED1  - свързан е отдалечен клиент към системата
 • размери-10.5 x 7.5 cm
 • работна температура/ влажност-0-50°C, 95% max RH

 


Конвенционален димооптичен пожарен датчик SLR-E3N

SLR-E3N

SLR-E3N e димооптичен пожарен детектор, съвместим с конвеционални системи за противопожарна детекция.
Той имплементира в себе си уникалната високочувствителна димна оптична камера на Hochiki премахвайки необходимостта от йонизационни датцици. Интегрираният трети терминал осигурява изход за изнесен индикатор.

 • напълно съвместим с повечето съществуващи конвенционални системи.
 • снабден с трети терминал за връзка с изнесен индикатор.
 • демонтируема, високоефективна камера
 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
 • плоска конструкция с монолитна капачка
 • два светодиода за 360° видимост
 • серия от съвместими основи
 • съответствие с LPCB и VdS

Характеристика:

 • работно напрежение 9.5 – 30Vd.c.
 • ток в режим на изчакване 35µA
 • максимален ток 40mA
 • работен температурен обхват -10C to + 50C
 • максимална влажност 95%RH – без конденз (при 40C)
 • Ingress Protection Rating IP42
 • диаметър(mm) / Височина (mm) 100 / 38
 • съвместими основи YBN-R/6, YBN-R/6SK, YBO-R/6R, YBO-R/6RS, YBO-R/6RN, YBO-R/6PA
 • одобрен и сертифициран LPCB EN54: Part 7, VdS EN54: Part 7 (G208040)

 


Конвенционален термичен детектор, реагиращ на скоростни температурни изменения DCD-AE3

 DCD-AE3

 • включва елемент с фиксирана температура на 60° С.
 • термистор и специална схема за линеаризация осигуряват точна линейна реакция на термичния детектор.
 • електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване
 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
 • два светодиода за 360° видимост
 • серия от съвместими основи
 • съответствие с LPCB и VdS

DCD-CE3 Конвенционален термичен детектор, реагиращ на скоростни температурни изменения

DCD-CE3

 • включва елемент с фиксирана температура на 90° С.
 • термистор и специална схема за линеаризации осигуряват точна линейна реакция на термичния детектор.
 • електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване
 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
 • два светодиода за 360° видимост
 • серия от съвместими основи
 • съответствие с LPCB и VdS

DFJ-AE3 Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 60° C

DFJ-AE3

 • използва термистор и специална схема за линеаризация осигуряващи линейна реакция на термичния детектор.
 • електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване
 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
 • два светодиода за 360° видимост
 • серия от съвместими основи
 • съответствие с LPCB и VdS

 


DFJ-CE3 Конвенционален термичен детектор с фиксирана температура на сработване 90° C

DFJ-CE3

 • използва термистор и специална схема за линеаризация осигуряващи линейна реакция на термичния детектор.
 • електронно линейно откриване на пожар по топлинното излъчване
 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на напрежение (9.5 ~30V DC)
 • два светодиода за 360° видимост
 • серия от съвместими основи
 • съответствие с LPCB и VdS

YBN-R/6R Стандартна основа за конвенционални детектори с реле

YBN-R/6R

Моделът YBN-R/6 е Стандартна основа за конвенционални детектори съответства с детектори и сигнални устройства от серия CDX на Hochiki и напълно съвместима с повечето пожароизвестителни контролни панели.

Характеристики:

 • изход за изнесен индикатор
 • широк диапазон на работното напрежение (9.5 ~30V DC) – може да бъде използван с алармени системи
 • възможност за кабели до 2.5 кв. см
 • работна температура: -10°C to + 50°C
 • температура на съхранение: -30°C to + 60°C
 • максимална влажност: 95%RH – без конденз (при 40°C)
 • цвят/ материал: слонова кост / ABS
 • тегло (g) / диаметър (mm) / височина (mm): 51 / 100 / 8

YBN-R/6 Стандартна основа за конвенционални детектори

YBN-R/6

Моделът YBN-R/6 е Стандартна основа за конвенционални детектори съответства с детектори и сигнални устройства от серия CDX на Hochiki и напълно съвместима с повечето пожароизвестителни контролни панели

Характеристики:

 • работно напрежение: 9.5 – 30Vd.c.
 • работна температура: -10°C to + 50°C
 • температура на съхранение: -30°C to + 60°C
 • максимална влажност: 95%RH – без конденз (при 40°C)
 • цвят/ Материал: Слонова кост / ABS
 • тегло (g) / диаметър (mm) / височина (mm): 51 / 100 / 8

SPC- Конвенционален линеен димен детектор SPC-ET

SPC-ET

Конвенционален линеен димен детектор, състоящ се от предавател и приемник, които работят на разстояние от 5 до 100м. Осигурява защитаема зона до 1500 кв. м. Разполага с функция за автоматична насторйка на сигнала. Комплектова се с/без реле за механична блокировка. Диапазон на работа от 5 до 100 м. Автоматична компенсация. Автоматична настройка силата на сигнала. Излъчващия блок може да се захрани директно от пожароизвестителната зона (или от адресния кръг). Комплектова се с/без реле за механична блокировка. Може да се включва към адресируема система – ESP, чрез CHQ-DZM или CHQ-SZM .

 


SRA - ET Отражателен линеен димооптичен датчик HOCHIKI SRA - ET

 

HOCHIKI SRA - ET

Спрян от производство. Заменя се от SPC-ET

Отражателния линеен димооптичен датчик на Hochiki е разработванe за откриване на дим в големи пространства като зали, складове, музеи, театри и т.н., където стандартното откриване на дим е неефективно или много по-скъпо. Компактния дизайн , добрият външен вид и възможността за монтиране към стена го правят идеален в борбата с пожара за места където архитектурните съображения са от първостепенно значение.


DRD-E NEW Конвенционален пламъчен детектор

DRD-E NEW

DRD-E е пламъчен детектор разработен за вътрешна употреба за детекция на големи пламъци. Детектора е съвместим с всички основи от CDX серията. Зоната за детекция е 90° конус, а обхвата е до 25m.

Характеристики:

 • отговаря на изискваните резултати за Клас 1, както са дефинирани в BS EN54-10:2002 (обхват до 25m)
 • единична инфрачервена технология
 • здрав и елегантен дизайн
 • ниска консумация
 • лесен за монтаж
 • съвместим с всички монтажни основи от серията CDX
 • два светодиода за състояние с 360° видимост
 • консумация при 24Vd.c. Quiescent 70μA
 • Alarm 40mA
 • Surge current 320μA
 • минимален ток за аларма 6mA
 • работно напрежение 15 – 30Vd.c.
 • степен на защита от прах и влага IP42
 • работен температурен обхват -10°C до +50°C
 • класификация Клас 1 EN54-10:2002
 • зона за детекция 90° конус
 • обхват на детекция(максимум) 25m
 • съвместими CDX монтажни основи YBN-R/6, YBO-R/6PA, YBO-R/6R, YBO-R/6RN,YBO-R/6RS, YBN-R/6SK
 • цвят- слонова кост
 • тегло (g) / размери (mm) 124 / 100 диаметър x 37.3 височина

Конвенционален ръчен бутон CCP-E

  CCP-E

 • произведен в съответствие със световния промишлен стандарт KAC
 • може да се поръча в изпълнение с “гъвкав”-пластмасов или “чуплив”-стъклен елемент
 • съвместим с EN54-11:2001
 • съвместим с BS5839 част 2
 • проектиран за кабел със сечение до 2,5 мм2

CCP-W Конвенционален ръчен влагозащитен IP67 пожарен известител

CCP-W

 • конвенционален ръчен влагозащитен IP67 пожарен известител приложим за външен монтаж.
 • съвместим с BS5839 част 2.
 • стандартно се доставя със задна капачка.
 • проектиран за кабел със сечение до 2,5 мм2.
 • опция за доставка в различни цветове.
 • степен на защита – IP67

MBF-6EV Конвенционален пожарен звънец MBF-6EV

MBF-6EV

Конвенционален пожарен звънец, с диаметър шест инча. Използва се за вътрешен монтаж, произведен в съответствие със световния промишлен стандарт KOBELL.

 • нископрофилна конструкция
 • ниска консумация на електроенергия
 • сила на звука: 95дБ(A)/1м (стандарт)
 • лесен монтаж посредством мултифункционална планка

Сирена за вътрешен монтаж SV 2002 F

SV 2002 F

 • пластмасова (червена), пожарна сирена
 •  114 bB/1ft
 •  вътрешна сирена
 • флаш лампа (червена)
 • работно напрежение 24 V

CSB-E Конвенционална основа - сирена

CSB-E

CSB-E e основа-сирена, върху която могат да бъдат монтирани конвенционални детектори върху подходящата основа.
Благодарение на подобрената електроника консумацията на сирената е минимална при силен звук. Изборът на тона (32 избираеми тона) и силата(ниска, средна и висока) му става чрез DIL ключета.
Сирената CSB-E може да бъде използвана и без детектор, като се добави капачка (CS/CAP).
Сирената се отличава с:

 • здрав корпус
 • ниска консумация
 • лесна инсталация
 • сила на звука от 93dB(A) @ 1 метър (тон 1)
 • 32 избираеми тона и 3 избираеми нива на звука
 • възможност за употреба без пожарен детектор чрез капачка
 • предлага се в бял цвят или слонова кост

CSBB-E Конвенционална основа - сирена с флаш лампа

CSBB-E

CSBB-E e основа-сирена с флаш лампа, върху която могат да бъдат монтирани конвенционални детектори HOCHIKI върху подходящата основа. Благодарение на подобрената електроника консумацията на сирената е минимална при силен звук. Изборът на тона (32 избираеми тона) и силата(ниска, средна и висока) му става чрез DIL ключета. Имплементираната съвременна LED технология осигурява висок интензитет на севтлината на флаш лампата.

Основата сирена с флаш лампа CSBB-E може да бъде използвана и без детектор, като се добави капачка (CS/CAP).

Продукта се отличава с:

 • здрав корпус
 • ниска консумация
 • лесна инсталация
 • сила на звука от 93dB (A) @ 1 метър (тон 1)
 • 32 избираеми тона и 3 избираеми нива на звука
 • LED флаш лампа
 • възможност за употреба без пожарен детектор чрез капачка
 • предлага се в бял цвят или слонова кост

CWSB-E Конвенционална сирена със флаш лампа

CWSB-E

CWSB-E e конвенционална сирена със флаш лампа с подобрена електроника, отличаваща се с ниска консумация.
Тонът и силата на звука се селектират чрез DIL ключета, а флаш лампата използва високоинтензитетна LED технология.

 • здрав корпус
 • ниска консумация
 • лесна инсталация
 • сила на звука от 113dB(A) @ 1 метър (тон 15)
 • 32 избираеми тона
 • LED флаш лампа
 • налична в червен, бял или цвят слонова кост

 


FLASHTONE Конвенционална сирена със строб лампа

FLASHTONE

FLASHTONE комбинира в себеси модерния естетически издържан дизайн на сирената Banshee и последните нововъведения при строб технологията за ефикасната комбинация сирена със строб лампа. Лесна инсталация благодарение на терминала за свързване на до 2,5 mm2 и здравата основа с байонетно захващане.
FLASHTONE е правилното решение, когато е необходимо конвенционалната звукова сигнализация да бъде подкрепена и от визуално-светлинна такава.

 • ниска консумация
 • лесна инсталация
 • с възможност за степен на защита на основата IP66
 • максимална сила от 112dB(A)
 • 32 избираеми от потребитя тона

Спецификация:

 • работно напрежение 9 – 30Vdc
 • консумация на сирената 46mA- 70mA (в зависимост от избрания тон)
 • строб лампа Номинална консумация на строб лампата 1W
 • брой мигания 60/минута
 • цвят на строб лампата червен
 • цвят на корпуса червен
 • работен температурен обхват -20C дo +60C
 • максимална сила на звука(при 24Vdc) 112dB(A) на 1 метър(в зависимост от избрания тон)
 • максимална влажност 75%RH – без конденз (при 40C)
 • IP Rating IP45 (със стандартната задна капачка)
 • IP66 (с външна задна капачка – допълнителна опция)

BANSHEE EXCEL LITE Конвенционална пожароизвестителна сирена с флаш лампа

BANSHEE EXCEL LITE

 • устойчив дизайн
 • ниска консумация на ток
 • лесна за инсталиране
 • хenon светлинен елемент
 • максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон)
 • 32 избираеми тона

BANSHEE EXCEL LITE съчетава модерната естетика на многотонална сирена и най-новата технология в светлинното оповестяване в една изключително ефикасна комбинация. Сирената се инсталира лесно в байонетна монтажна основа(включена в комплекта), а солидните и терминали могат да бъдат окабелени с до 2.5 mm2 кабел.

 

 • работно напрежение: 9 – 30 V DC
 • консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA
 • консумация на флаш лампата: 1 W
 • брой премигвания: 60/минута
 • цвят на лещата: червен
 • работна температура: -20 o С до +55 o C
 • сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър
 • максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40 o С)
 • IP Рейтинг: IP45

BANSHEE EXCEL LITE IP66 Влагозащитена конвенционална сирена с флаш лампа

BANSHEE EXCEL LITE IP66 

 • устойчив дизайн
 • ниска консумация на ток
 • лесна за инсталиране
 • Xenon светлинен елемент
 • максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон)
 • 32 избираеми тона
 • влагозащитена

BANSHEE EXCEL LITE IP66 съчетава модерната естетика на многотонална сирена и най-новата технология в светлинното оповестяване в една изключително ефикасна комбинация. Сирената се инсталира лесно в байонетна монтажна основа(включена в комплекта), а солидните и терминали могат да бъдат окабелени с до 2.5 mm2 кабел.

 • работно напрежение: 9 – 30 V DC
 • консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA
 • консумация на флаш лампата: 1 W
 • брой премигвания: 60/минута
 • цвят на лещата: червен
 • работна температура: -20 o С до +55 o C
 • сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър
 • максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40 o С)
 • IP Рейтинг: IP66

BANSHEE EXCEL Конвенционална пожароизвестителна сирена за вътрешна употреба

BANSHEE EXCEL

 • устойчив дизайн
 • ниска консумация на ток
 • лесна за инсталиране
 • максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон)
 • 32 избираеми тона

  BANSHEE EXCEL е конвенционална пожароизвестителна сирена за вътрешна употреба. Сирената се инсталира лесно в байонетна монтажна основа(включена в комплекта), а солидните и терминали могат да бъдат окабелени с до 2.5 mm2 кабел.
Сирената предлага множество тонове и сила на звука според стандартите.

 • работно напрежение: 9 – 30 V DC
 • консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA
 • работна температура: -40 o С до +70 o C
 • сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър
 • максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40 o С)
 • IP Рейтинг: IP45

BANSHEE EXCEL IP66 Влагозащитена конвенционална пожароизвестителна сирена

BANSHEE EXCEL IP66

 • устойчив дизайн
 • ниска консумация на ток
 • лесна за инсталиране
 • максимална 110 db (A) на 1 м (в зависимост от избраният тон)
 • 32 избираеми тона
 • влагозащитена

BANSHEE EXCEL IP66 е модерна многотонална сирена. Сирената се инсталира лесно в байонетна монтажна основа(включена в комплекта), а солидните и терминали могат да бъдат окабелени с до 2.5 mm2 кабел. Дълбоката влагозащитена монтажна основа осигурява степен на защита на сирената IP66.

 • работно напрежение: 9 – 30 V DC
 • консумация на сирената (в зависимост от избрания тон): мин. 6 mA / макс 39 mA
 • работна температура: -20 o С до +55 o C
 • сила на звука (при 24 VDC) (в зависимост от тон избрани): 110 db (A) на метър
 • максимална влажност: 75% RH – без конденз (при 40 o С)
 • IP Рейтинг: IP66

UNIPOS- конвенционални централи


Пожароизвестителна централа FS 4000/2/4/6/8 линии

Пожароизвестителната  централа   FS4000  е предназначена    за работа с конвенционални  автоматични  и ръчни  пожароизвестители.  Централата има изходи  за включване на външни  изпълнителни   устройства.

Централата  се произвежда  в четири  варианта:

 • 2 пожароизвестителни линии – FS 4000/2;
 • 4 пожароизвестителни линии – FS 4000/4;
 • 6 пожароизвестителни линии – FS 4000/6;
 • 8 пожароизвестителни линии – FS 4000/8.

Характеристики

Пожароизвестителни линии:

- Максимален брой  пожароизвестители   в линия - 32

- Вид  на свързващата  линия - двупроводна

- Максимално съпротивление на шлейфа - 100 W

Прагове   на тока  в линия  за състояние:

- Прекъсване - 0 – 6 mA

- Охрана - 6 – 16 mA

- Пожар - 16 – 80 mA

- Късо съединение - > 80 mA

- Сработил ръчен пожароизвестител - 40 – 80 mA

Контролируеми   изходи  за пожар: 2 бр

- Брой - потенциален, релеен, с

- Тип - независимо управление

- Електрически   характеристики - (19-27.5)VDC /1 A

Релейни изходи за пожар:

- Брой - 2 бр.

- Тип - безпотенциални,1 превключващ и 1 NO с независимо управление

- Електрически   характеристики - 3А/125V AC, 3A/30V DC

Релеен изходи за повреда:

- Брой - 1 бр

- Тип - Безпотенциален, превключващ,

- Електрически   характеристики - 3А/125V AC, 3A/30V DC

Дистанционен вход "Ресет пожари":

- Брой  - 1 бр

- Тип - неконтролируем, активира се при късо (от безпотенциален контакт)

- Електрически   характеристики -5V при отворен контакт (нормално състояние)- 0V при затворен контакт (активирано състояние)

Функционални    характеристики:

 • Контрол  на линиите  и контролируемите  изходи  за повреда  (късо съединение  и прекъсване)  и  автоматично  възстановяване;
 • Контрол на линиите за свален пожароизвестител и автоматично възстановяване;
 • Разпознаване на ръчни пожароизвестители;
 • Възможност за реализация на схема “И” на две пожароизвестителни линии.
 • Светлинна индикация за състояния Пожар и Повреда;
 • Възможност за закъснение на изходите за пожар за време 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 минути след регистриране на състояние пожар;
 • Вградена звукова сигнализация при пожар – еднотонална, непрекъсната с възможност за изключване;
 • Вградена звукова сигнализация при повреда – еднотонална, прекъсната с възможност за изключване;
 • Състояние Тест на всяка от пожароизвестителните линии;
 • Възможност за забрана на всяка от пожароизвестителните линии;
 • Състояние „Дежурен режим с директно влизане в пожар 2-ра степен” за пожароизвестителните линии;
 • Възможност за забрана на изходите за пожар;
 • Разширяване възможностите с допълнителни релейни изходи за пожар за всяка линия и вграден RS485 за работа в локална мрежа;
 • Интерфейс за комуникация с външни устройства;
 • Индикация за състоянието на устройството за предаване на данни по RS485;
 • Възможност за включване/изключване  комуникацията по интерфейс RS485.
 • Вход за дистанционен ресет на пожари.

Токозахранване:

   - Мрежово:

 •   Напрежение - (187-252)V AC
 •   Честота - 50/60 Hz

   - Акумулаторно захранване:

 •   Тип на акумулатора - оловен, гелообразен 
 •   Брой акумулатори - 2 бр
 •   Номинално напрежение на акумулаторната батерия -  12V
 •   Номинален капацитет С20 - (4,5) Ah
 •  Зарядно напрежение - 27.5V DC

Габаритни размери - 313х218х85  mm

Маса (без акумулатори) - 1,5 kg

 


Пожароизвестителна централа FS 5100

 FS 5100

По-малкия член от семейството на професионални конвенционални централи серия 5000. Модулна централа с изключително богата гама.

Функции:

 • 2 пожароизвестителни линии
 •  2 контролируеми изхода
 •  2 релейни изхода за пожар
 •  1 релеен изход за повреда
 •  място за акумулатори 2x12VDC/7Ah
 •  вградена клавиатура за програмиране
 •  часовник
 •  енергонезависим архив
 •  течнокристален дисплей 1х16
 •  избор на език (български, руски, английски)
 •  вграден захранващ модул

Разшитрителни модули:  

5101 – Модул разширителен

- 3 пожроизвестителни линии
- 3 релейни изхода за пожар

5102 – Модул разширителен

- 6 пожароизвестителни линии
- 3 релейни изхода за пожар

RS232/485 Интерфейсен модул - осъществява комуникацията между централи типове FS5100, FS5200 и FS4000 с повторител тип FS5200R производство на УниПОС

Вид конфигурация

FS 5100 - базова конфигурация

 

- 2 пожароизвестителни линии

- 2 контролируеми изхода

- 2 релейни изхода за пожар

FS 5100 + 5101

- 5 пожароизвестителни линии

- 2 контролируеми изхода

- 5 релейни изхода за пожар

FS 5100 + 5102
- 8 пожароизвестителни линии

- 2 контролируеми изхода

- 5 релейни изхода за пожар

 


Пожароизвестителна централа FS5200

 FS 5200

Най-голямата конвенционална пожароизвестителна централа серия 5000. Модулно разширяема централа с възможност до максимум 32 конвенционални линии:

 • 8 пожароизвестителни линии
 •  1 контролируем изход
 •  2 релейни изхода за пожар
 •  1 релеен изход за повреда
 •  място за 2 акумулатора 2x12VDC/12Ah
 •  вградена клавиатура за програмиране
 •  енергознезависим архив
 •  течнокристален дисплей 4х20
 •  избор на език
 •  вграден захранващ модул

Разширителни модули:

5201 – Модул разширителен
- 8 пожроизвестителни линии

5202 – Модул разширителен
- 8 пожароизвестителни линии
- 1 контролируем изход

5203 – Модул разширителен
- 8 релейни изхода за пожар

5204 - Модул разширителен
- 16 релейни изхода за пожар

Възможни конфигурации:

FS 5200

базова конфигурация

 •  8 пожароизвестителни линии
 •  1 контролируем изход
 •  2 релейни изхода за пожар

FS 5200 + 5201

 •  16 пожароизвестителни линии
 •  1 контролируем изход
 •  2 релейни изхода за пожар

FS 5200+5201+5202

 • 24 пожароизвестителни линии
 •  2 контролируеми изхода
 •  2 релейни изхода за пожар

FS 5200+5201+5202+5201

 •  32 пожароизвестителни линии
 •  2 контролируеми изхода
 •  2 релейни изхода за пожар


Към всяка една от конфигурациите можете да добавите един модул 5203 или 5204

 


Модул Разширение тип FD 4201

 FD 4201

Модул FD 4201 разширява възможностите на пожароизвестителна централа FS4000.

Той позволява:

Включване на централа FS4000 в система от дистанционен панел за управление  FS5200R и/или няколко отдалечени  централи FS4000, FS5100, FS5200, FS5200E;
Управление на централата от дистанционен панел в рамките на  мрежа от отдалечени  централи;
Управление на релеен изход за всяка линия, която се намира в състояние Пожар.

Модулът работи само с новата версия на централа FS4000 (централи с фабрични номера след 4000). Произвежда се в 4 варианта, отговарящи на номенклатурата от произвежданите централи FS4000, с 2, 4, 6 или 8 линии, съответно с 2, 4, 6 или 8 релейни изхода.

Интерфейс RS485 е неделима част от модула, и се предлага във всички варианти.

Модулът включва:

Интерфейс RS485 за връзка с дистанционен панел за управление FS5200R;
Безпотенциални релета за пожар (по едно към всяка линия на централа FS4000).

Комуникацията между централата и модул разширение FD 4201 се извършва по лентов кабел, свързващ централата и изделието. Модулът се захранва по лентовия кабел.

Технически характеристики

Релейни изходи за пожар

- тип - безпотенциални, превключващи

- електрически характеристики - 3A/125VAC; 3A/30VDC

Интерфейс RS485 - мрежов адрес

фиксиран - съвпада с фабричния номер  на  централата

- скорост на обмен на данни фиксирана – 9600 bits/s

Работен температурен диапазон   -  от минус 5оС до 40оС

Устойчивост на относителна влага    -    до 93% при 40оС

Габаритни размери    -  180 х 65 х 25 mm

Маса на изделието     -    0,160 kg
 

 

 


ОПТИЧЕН ПЛАМЪКОВ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ FD8040

 FD 8040

Пожароизвестител оптичен пламъков тип FD8040 е предназначен за ранно откриване на пожари при наличието на пламък. Пожароизвестителят реагира в светлинния спектър на пламъка в инфрачервената област. Принципът на работа се основава на възприемане излъчванията на пламъка с характерната му честота на трептене. Сигналът от IR сензора усилен, филтриран и формиран се подадава на времезакъснителна схема. Ако въздействието на пламъка отпадне по време на закъснението, пожароизвестителят не се задейства. Чувствителността и времезакъснението се задават в заводски условия.

Пожароизвестителят се състои от печатна платка, монтирана в пластмасов корпус с капачка-оптичен филтър. Двата светодиода позволяват видимост на 360・・ и дават информация за „Покой“ и „Тревога“.

Препоръчва се пожароизвестителите да се монтират над места, където евентуалното развитие на пожара е съпроводено с пламък. Да се избягва монтирането на места, където достигат проблясъци от мигащи светлини или пряка слънчева светлина.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение - (10-30)V DC
Консумиран ток в състояние “Покой” - 300μA/22,5V DC
Консумиран ток в състояние “Тревога” - 8mA/12 V DC; -25mA/30V DC

- с основи тип 8000 и тип 8000D - 18mA/12 V DC; -55mA/30V DC
- с основи тип 8000R и тип 8000DR - съгласно EN 54-10 клас 2 (IR)

Чувствителност - IR - (800-1000)nm
Времезакъснение - T~10s (по заявка T~5s; T~20s;)
Охранявана площ - ъгъл на видимост 450
Изход в състояние „Тревога“ - (клема RI/KL)за RI31 или RI31S

Вид на свързващата линия към пожароизвестителната централа - двупроводна с едножичен или многожичен изолиран проводник
Сечение на свързващия прводник - (0.8 - 1.5mm )
Степен на защита -I P40
Работен температурен диапазон - от минус 10 C до 55 C
Устойчивост на относителна влага - (92±3)% при температура 40 C
Габаритни размери с основа тип 3000 - 106 mm, h 53 mm
Маса на пожароизвестителя с основа - 0,160 kg


Ръчен пожароизвестител FD3050

 FD 3050

Предназначен е да подава сигнал за възникнал пожар към пожароизвестителна централа при ръчно задействане чрез счупване на стъклото на означеното със стрелки място. Светлинната индикация при задействане на пожароизвестителя се осъществява от червен светодиод. Предвидена е възможност за тестване чрез специален ключ. Удовлетворява изискванията на европейски стандарт EN54-11 за ръчен пожароизвестител тип А.


Oснови серия 8000

8000 - Използва се при работа с централи, при които повреда свален пожароизвестител ще бъде сигнализирана като повреда прекъсване на линия.

8000D - Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.

8000R - Използва се в системи при които е необходимо сработилият пожароизвестител да задейства допълнително устройство през релеен контакт.

8000DR - Използва се в системи, при които сработилият пожароизвестител трябва допълнително да увеличи тока в линията. Позволява централата да различи повреда свален пожароизвестител от повреда прекъсване на линия.


Топлинен максимален пожароизвестител FD8010

 FD 8010

 Пожароизвестител топлинен максимален, осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност, предлага се в две модификации на  температурен клас A2S или BS.

Принцип на действие                                                 Температурно зависимо електронно прагово устройство

 • захранващо напрежение                               -12-30 VDC
 • ток в дежурен режим                                      -55 μА
 • ток в пожар с основи 8000 и 8000D            -8-25 mA
 • ток в пожар с основи 8000R, 8000DR        -18-55 mA
 • клеми                                                                  -сечение 0.8-2.5мм2
 • оперативна температура                              - - 10о С до 55о С
 • чувствителност                                                 -в съгласно EN54-5 клас A2S или BS
 • степен на защита                                            -IP43
 • начин на монтаж                                            -Чрез основи серия 8000
 • размери                                                            -Ø 100 мм, височина 47мм
 • тегло                                                                  -0.100 кг
 • защитена площ                                              -кръг с диаметър 10м, при височина 8m

Топлинен диференциален пожароизвестител FD8020

 FD 8020

Пожароизвестител топлинен диференциален, осигурява надеждно откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, когато температурата на охраняваната среда се повиши над определена стойност или при скорост на нарастване по-голяма от зададеданата, предлага се в две модификации на температурен клас A2R или BR.

Принцип на действие

 • захранващо напрежение - 12-30 VDC
 • ток в дежурен режим - 55 μА
 • ток в пожар с основи 8000 и 8000D - 8-25 mA
 • ток в пожар с основи 8000R, 8000DR - 18-55 mA
 • клеми  - сечение 0.8-2.5мм2
 • оперативна температура  - -10о С до 55о С
 • чувствителност  - в съгласно EN54-5 клас A2R или BR
 • степен на защита - IP43
 • начин на монтаж - Чрез основи серия 8000
 • размери - Ø 100 мм, височина 47мм
 • тегло - 0.100 кг
 • защитена площ - кръг с диаметър 10м, при височина 8m

Оптичен пожароизвестител FD8030

 FD 8030

Пожароизвестител оптично-димен със самокомпенсация на замърсяването, защитен алгоритъм срещу насекоми, сигнализация за необходимост от почистване на камерата, заключване.

Принцип на действие

 • захранващо напрежение - 12-30 VDC
 • ток в дежурен режим - 120 μА
 • ток в пожар с основи 8000 и 8000D - 8-25 mA
 • ток в пожар с основи 8000R, 8000DR - 18-55 mA
 • клеми  - сечение 0.8-2.5мм2
 • оперативна температура  - -10о С до 55о С
 • чувствителност  - в съгласно EN54-7
 • степен на защита - IP43
 • начин на монтаж - Чрез основи серия 8000
 • размери - Ø 100 мм, височина 47мм
 • тегло - 0.100 кг
 • защитена площ - кръг с диаметър 15м, при височина 11m

Комбиниран пожароизвестител FD8060

 FD 8060

Пожароизвестител комбиниран (топлинен диференциален и оптично-димен) със самокомпенсация на замърсяването, защитен алгоритъм срещу насекоми, сигнализация за необходимост от почистване на камерата, заключване.

Принцип на действие

 • захранващо напрежение - 12-30 VDC
 • ток в дежурен режим - 120 μА
 • ток в пожар с основи 8000 и 8000D - 8-25 mA
 • ток в пожар с основи 8000R, 8000DR - 18-55 mA
 • клеми  - сечение 0.8-2.5мм2
 • оперативна температура  - -10о С до 55о С
 • чувствителност  - в съгласно EN54-7 и EN54-5, клас A1R
 • степен на защита - IP43
 • начин на монтаж - Чрез основи серия 8000
 • размери - Ø 100 мм, височина 52мм
 • тегло - 0.100 кг
 • защитена площ - кръг с диаметър 10м, при височина 8m

Гръмозащита DNP508

 DNP508

Гръмозащита DNP508 (DNP5082) е предназначена за защита на електронни устройства от електромагнитния импулс на мълнията.

При попадане на мълния Гръмозащита DNP508 ограничава максималното напрежение на линията до 150/180V, а на клемите на централата до 46V за DNP508 (72/53V за DNP5082).

Устройството се предлага в две модификации:

DNP508 - за защита входовете за линиите на конвенционални пожароизвестителни централи;
DNP5082 - за защита  входовете за контурите на адресируема пожароизвестителна централа IFS7002, производство на УниПОС.

Гръмозащита DNP508 (DNP5082) се монтира в непосредствена близост до пожароизвестителната централа или в мястото, където пожароизвестителните линии (контури) излизат извън сградата (на открито).


Релеен модул RU4 и RU8

RU4 и RU8 са релейни модули съответно с 4 и 8 броя релейни изходи с нормално отворени контакти 8А/250V. Могат да се преаранжират и като нормално затворени, чрез моста на платката (под клемите).

ОС1 – ОС4 или ОС1 – ОС8 съответно се свързват към отворените колектори на централата (или „маса”).


Монтажен комплект за външен монтаж - AC 8001

AC 8001 – монтажен комплект, подходящ за външен монтаж на пожароизвестители серии 7000 и 8000. Препоръчва се за употреба, при използване на открити тръби и кабелни канали.

Съвместим с основи – 7100, 7100А, 8000, 8000R, 8000DR, 8000D.
 


Монтажен комплект за влажни помещения - АС 8002

АС 8002 – монтажен комплект, за монтаж във влажни помещения на пожароизвестители серии 7000 и 8000. Осигурява безупречна работа и защитава контактната част от влага.

Съвместим с основи – 7100, 7100А, 8000, 8000R, 8000DR, 8000D.
 


Монтажен комплект за неравни повърхности - АС 8003

АС 8003 – монтажен комплект, за монтаж върху неравни повърхности на пожароизвестители серии 7000 и 8000, като предпазва от счупване на основата или лош контакт между пожароизвестителя и основата.
Съвместим с основи – 7100, 7100А, 8000, 8000R, 8000DR, 8000D.


Линеен оптично димен пожароизвестител DOP40

DOP40 е линеен оптично димен пожароизвестител. DOP40 се състои от излъчвател и отражател и е предназначен за монтаж в помещения където се изисква монтиране на голям брой точкови оптично димни пожароизвестители или конструкцията на сградата не позволява монтирането на такива (църкви, халета, спортни зали и др.)

Технически характеристики:

 • Работно напрежение - 17-24 V
 • Ток в дежурен режим (избираем) - 5mA или 2.2mA
 • Ток в режим пожар при 20 V  - 20 mA
 • Ток при прекъсване на оптичния лъч -  <0.8 mA
 • Праг на чувствителност (избираем) -  18%, 30%, 50%
 • Работно разстояние с отражател -  от 5 до 50 м
 • Работно разстояние с четворна призма - от 40 до 100 м
 • Брой пожароизвестители в линия - 1
 • Брой пожароизвестители с адресно устройство 7201 или 7201S - 1
 • Напрежение на лазерния прицел - 9V
 • Работен температурен диапазон - от -25оС до +55оС
 • Относителна влажност - До 95% при +40 оС
 • Размери - 128 х 79 х 84 мм
 • Маса - 0.350 кг
 • Цвят на корпуса - бял

ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31

 RI 31

Предназначен е за дублиране на светлинния сигнал от задействан автоматичен пожароизвестител.

Централно разположеният светодиод (f10 mm) и специално проектирания рефлектор осигуряват
максимална видимост.  

 


ПАРАЛЕЛЕН СИГНАЛИЗАТОР RI31S

 RI31S

Предназначен е за звуково сигнализиране на задействан автоматичен пожароизвестител.


Външна сирена SB 112F

 SB 112F

SB 112F е предназначена за възпроизвеждане на пожарен звуков сигнал за пожароизвестителни системи. Съвместима е с пожароизвестителните централи, които осигуряват при алармено състояние изход 24 V.

SB 112F е високочестотна бронирана сирена. Кутията е изработена от стоманена ламарина с дебелина 1 мм с полимерно покритие. Закрепването към стената се извършва в три точки с винт и дюбел.

Акустичния излъчвател е рупорен пиезоелектрически, благодарение на което неговият коефициент на полезно действие е много висок, а оттам и консумацията на енергия е ниска при високо ниво на излъчвания звук.

Сирената е комплектована с лампа 24V/5W, която мига с честота 1.5 Hz в алармено състояние.

SB 112F работи добре в широк диапазон на захранващото напрежение.

Технически характеристики:

 • Захранващо напрежение - 12V до 30V
 • Консумация при 24V -  200 mA
 • Звуково налягане на разстояние 1ft по оста при 24 V -  >118dB
 • Основна звукова честота -  2.8 kHz – 3.2 kHz
 • Модулираща звукова честота -  1.5 Hz
 • Светлинен ефект – сулфидна лампа -  24V / 5 W
 • Изходяща мощност за светлинен ефект -   10 W
 • Размери - 205 x 175 x 75 mm

Вътрешна сирена SV2002F

 SV 2002F

SV2002F сирената е предназначена за комплектоване на сигнални и пожароизвестителни системи в апартаменти, магазини, офиси, складове и др. в закрити помещения.

Технически характеристики:

Захранващо напрежение - 16-30V

Консумация в алармено състояние - 80mA при 24 V

Звуково налягане на разстояние 1 ft по оста - 112dB

Честотен диапазон - 2.9 - 4 kHz

Мигаща светлина с честота 2 Hz - 0.6W

 


Телефонен дайлър TD 110

 TD 110

TD 110 е автоматично телефонно номеронабиращо устройство, което изпраща предварително записано гласово съобщение към четири телефонни номера на обикновени или мобилни системи.

Технически характеристики

 • Работно напрежение - 16-30 V DC
 • Консумация - Макс 15мА в работен режим, макс 100мА при повикване
 • Телефонна линия - Електрически развързана, вграден защита от пренапрежение
 • Номеронабиране - Импулсно или тонално
 • Брой цикли - Дайлърът познава сигналите на линията и повиква същия номер (макс. още 3 пъти), само ако още не е установено позвъняване
 • Памет за номера - 4х16 разряда (Mem 1 до Mem 4) за изпращане на гласово съобщение

                                              - 1х26 разряда (Mem 5) за изпращане на цифрово съобщение

 • Продължителност на гласовото съобщение - Макс 20 секунди, записът се повтаря за 40 секунди при изпращане
 • Приложение - Само за вътрешен монтаж
 • Работна температура - -10оС до +40оС

UniPOS-BMS

UniPOS-BMS модулът е протокол-преходник от RS-232 към RS-485 интерфейси за връзка на външно Modbus оборудване (PLC - Programmable Logic Controllers equipment) с УниПОС интерактивната ПИС IFS7000. Модулът конвертира протоколите както на физическо така и на логическо ниво:

физическият слой от стека на модула конвертира RS232 интерфейса към RS485 интерфейс. Интерфейсът е галваничнo разделен подобрявайки надеждността на модула;

логическият слой от стека на модула конвертира UniTalk протокола (УниПОС вътрешен протокол) към Modbus стандартизиран протокол;

Технически характеристики:

Интерфейси : RS232 (UniPOS UniTALK протокол)
                          RS485 (Modbus протокол)
Брой 7002 централи : Максмум 14 бр. в Мрежа
Захранващо напрежение : (12-30)Vdc
Консумация: до 60mA
Работен температурен диапазон: от минус 5 до плюс 40 градуса
Устойчивост на относителна влага: (93+/- 3)% при 40 градуса
Габаритни размери:    (130x110x22) mm
 


Преходен модул RS-LAN

Преходния модул RS-LAN е предназначен за осъществяване на комуникация между  централи, производство на УниПОС и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата на модула е осигурена от софтуер, включващ както инсталиране на виртуален COM порт в персоналния компютър, така и обслужващ софтуер на централите. Модулът може да бъде използван в състава на система 7000 за връзка на централата с компютър при по-големи разстояния или в състава на мрежа от конвенционални централи и дистанционнен панел за индикация FS5200R, като реално замества съответната среда (RS232 или RS485) със съществуващата мрежа Ethernet (LAN).

Технически характеристики

 • Захранващо напрежение - (12-28)V DC (модула се захранва от клемa +28V от централата)
 • Консумация - до 50 mA
 • Работен температурен диапазон - от минус 5°С до 40°С
 • Устойчивост на относителна влага - (93±3)% при 40°С
 • Габаритни размери - (105х45х22) mm

FD5302 - Ключ РЕЖИМИ

FD5302 е предназначен за съвместна работа с пожарогасителна централа FS5200E. Той дава възможност ключът за избор на режимите за работа на пожарогасителната централа да бъде дублиран и отдалечен от нея. Свързващата линия се контролира за късо съединение и прекъсване.

 

Функции на FD5302:

избор на режим за работа на централата – ръчен (MANUAL) или автоматичен (AUTO);
забрана на гасенето (OFF).


FD3050G - Бутон ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Бутонът Продължение FD3050G е предназначен да работи самостоятелно, задействайки автоматика, като позволява стартиране на гасене, използвайки допълнителен източник на гасителен реагент.


FD3050Y - Бутон ПУСК

Бутонът работи съвмесно с централа FS5200E и включва гасенето. Монтира се в близост до обекта на гасене. Чрез него, след визуална проверка от оторизирано лице, може принудително да се започне гасенето, ако реално, след проверка се установи, че е възникнал пожар. Линията се контролира за късо съединение и прекъсване.

 


FD3050В - Бутон СТОП

Бутонът работи съвмесно с централа FS5200E и задържа гасенето, увеличавайки времето за евакуация. Монтира се в близост до обекта на гасене. Линията се контролира за късо съединение и прекъсване.