КОНВЕНЦИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ Teletek Electronics - България


MAG 2 P

Цена: 230 лв

Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход
"обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 х 7Аh,
пластмасова кутия. EN54 - 2/4.


MAG 4 P

Цена: 252 лв

Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход
"обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 х 7Аh,
пластмасова кутия. EN54 - 2/4.


MAG 8 P

Цена: 315 лв

Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход “пожар” и 1
изход “повреда”; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул;
"walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен
монтаж. EN54 - 2/4.


MAG 8 plus

Цена: 440 лв

Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за
сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3
режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден
монтаж; място за акумулатор 1 х 18Аh. EN54 - 2/4.


ML

Цена: 63 лв

Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus


EXP-4

Цена: 50 лв

Разширител 4 зони за MAG 8 plus


EXP-S

Цена: 60 лв

Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus


MR-8

Цена: 105 лв

Модул 8 релета 1A@12V