АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСИТЕЛИ SensoIRIS


SensoIRIS T110

Цена: 43 лв

Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг
62ºС, 35m², ≤50μA) или максимално-диференциален (A1/R, 58ºС, 35m², ≤50μA). EN54-
5.


SensoIRIS T110ISO

Цена: 48 лв

Адресируем термичен детектор с вграден изолатор; Програмируем за фиксирана
температура (A2/S, праг 62ºС, 35m², ≤50μA) или максимално-диференциален (A1/R,
58ºС, 35m², ≤50μA). EN54-17.


SensoIRIS S130

Цена: 48 лв

Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50μA. EN54-7.


SensoIRIS S130ISO

Цена: 53 лв

Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50μA. EN54-17.


SensoIRIS M140

Цена: 60 лв

Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50μA. EN54-17.


SensoIRIS M140ISO

Цена: 64 лв

Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; EN 54-
5/7: A1/R, 120m², ≤50μA. EN54-17.


SensoIRIS B124

Цена: 5 лв

Основа за детектори SensoIRIS и VELLA


B24 ADR

Цена: 25 лв

Адресируема основа за конвенционални детектори SensoMAG