АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ МОДУЛИ SensoIRIS С IP67


MCP150 IP67

Цена: 245 лв

Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор.
Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен
пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу
проникване на водa. IP67. EN54-11


WSB IP65

Цена: 52 лв


MISO

Цена: 60 лв


MIO 22

Цена: 83 лв


МIО 04

Цена: 95 лв

Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17.


MIO 40

Цена: 83 лв


MCZ

Цена: 70 лв

Адресируем модул за свързване на конвенционални dетектори; Осигурява интерфейс
между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители
вграден изолатор. IP40. EN54-18.


MINP

Цена: 26 лв

Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за
управление. EN54-18.


MOUT

Цена: 109 лв

Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства.
Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE
кръгови разширители. IP40. EN54-18.


MOUT 240

Цена: 118 лв

Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18.